Aktualności

Posiedzenie Rady PIE
  W dniu 23 marca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Ekologii.

  W posiedzeniu udział wzięli:
  1. Śleziak Czesław
  2. Janas Jacek
  3. Kania Bożena
  4. Kugiel Longina
  5. Kurczabiński Leon
  6. Konieczny Andrzej
  7. Swatoń jerzy
  Rada pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Zarządu oraz Sprawozdanie finansowe PIE za rok 2014, rekomendując je Walnemu Zgromadzeniu, wnioskując o udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2014.

  Uchwalono Sprawozdanie Rady PIE za okres 02.01.2014 do 31.12.2014 r.

  Rada zatwierdziła dokumenty, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Ekologii.
 
  Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Polskiej Izby Ekologii odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2015 r. (środa)
o godz. 9.30 w sali konferencyjnej TAURON Wytwarzanie S.A. w Katowicach.

  Członkowie Rady zatwierdzili zmiany w zapisie Regulaminu Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii” oraz ogłosili jego XIV edycję.
« wróć do listy elementów