Aktualności

Posiedzenie Rady PIE - 05.06.2017 r.

  W dniu 5 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Polskiej Izby Ekologii.

  W spotkaniu udział wzięli:
  • Czesław Śleziak - Przewodniczący Rady PIE
  • Jura Przemysław
  • Kania Bożena
  • Kurczabiński Leon
  • Koperski Tadeusz
  • Marekwia Aleksander
  • Swatoń Jerzy
  Rada przyjęła m.in. koncepcję utworzenia portalu poświęconego problemom ekologicznym, zapoznała się z wynikami kontroli Porozumień z Marszałkiem Województwa Ślaskiego w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku, w tym recyklingu lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach niebezpiecznych. Rada przyjęła także informacje o bieżących działaniach Izby.


 
  W drugiej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat głównych kierunków programowych PIE na lata 2017–2020. Zaproszono członków Rady oraz ekspertów blisko współpracujących z Izbą: dr inż. Krystynę Kubicę, eksperta ds. ochrony powietrza oraz dr hab. inż. Juranda Bienia z Politechniki Częstochowskiej, który jest ekspertem PIE w zakresie gospodarki odpadami.

  Programowa dyskusja obejmowała aspekty działań Izby w zakresie ważnych ekologicznie tematów takich jak: gospodarka o obiegu zamkniętym, ochrona powietrza w zakresie przeciwdziałania niskiej emisji, gospodarka wodno-ściekowa, bioróżnorodność przyrodnicza oraz green cities, głównie w aspekcie zrozumienia potrzeb ewoluującego środowiska.
 
« wróć do listy elementów