Aktualności

Posiedzenie KR KE
       
      Polska Izba Ekologii i powstała w 2012 roku, w jej strukturach, Platforma Producentów Urządzeń Grzewczych na Paliwa Stałe  (PPUGPS PIE) intensywnie działa na rzecz promowania czystego ciepła z paliw stałych, zwłaszcza węgla. Dowodem tego są wystąpienia do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki dotyczących konieczności standaryzacji jakości paliw stałych oraz standaryzacji emisji z kotłów małej mocy opalnych paliwami stałymi oraz organizowanie określonych spotkań, seminariów i konferencji.
Od roku trwają  prace Komitetu Regulacyjnego Komisji Europejskiej (KR KE) nad Dokumentami Roboczymi dwóch rozporządzeń KE do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r., ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów zużywających energię. Dyrektywą objęto także urządzenia grzewcze – kotły grzewcze c.o. oraz ogrzewacze pomieszczeń opalane paliwami stałymi. Do udziału w ostatnim posiedzeniu Komitetu Regulacyjnego, w dniach 10-11 marca br. w Brukseli, oprócz Przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki (Stałego Członka KR KE ze strony Rządu RP), zostało zaproszone Ministerstwo Środowiska, które było reprezentowane przez dr inż. Krystynę Kubica eksperta Polskiej Izby Ekologii i jednocześnie Wiceprzewodniczącą PPUGPS PIE w latach 2012-2013. Więcej informacji zawiera pismo Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza Ministerstwa Środowiska oraz Notatka z posiedzenia Komitetu Regulacyjnego Komisji Europejskiej.”


   Pismo Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza Misnisterstwa Srodowiska

   Notatka z posiedzenia Komitetu Regulacyjnego Komisji Europejskiej
« wróć do listy elementów