Aktualności

Posiedzenie Kapituły Konkursu "EKOLAURY PIE" - 20.09.2016 r.

  W dniu 20.09.2016 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Jubileuszowej XV edycji Konkursu "EKOLAURY Polskiej Izby Ekologii". 

  Skład Kapituły:
 1. BAKES Maciej – Redaktor Polskiego Radia Katowice; 
 2. dr inż. BIEŃ Jurand – Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska; 
 3. dr inż. FUKAS-PŁONKA Łucja – ekspert PIE ds. Gospodarki wodno-ściekowej; 
 4. dr inż. KUBICA Krystyna – ekspert PIE ds. Ochrony powietrza;
 5. dr KOPYCZOK Jerzy – Z-ca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 6. prof. dr hab. inż. ŁĄCZNY Jacek – Główny Instytut Górnictwa, Zakład Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami; 
 7. PILOT Andrzej – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach;
 8. dr LIGUS Magdalena – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością; 
 9. dr inż. MAKOWSKI Andrzej – Prezes Zarządu Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach; 
 10. dr hab. MISIOŁEK Andrzej – Senator RP;
 11. PASIEKA Grzegorz – Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii;
 12. dr hab. inż. SKOWRONEK Jan – Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicachgo;
 13. dr inż. SOBOLEWSKI Aleksander – Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu; 
 14. ŚLEZIAK Czesław – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii; 
 15. SWATOŃ Jerzy – Wiceprzewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
 16. dr hab. SIERKA Edyta  –  Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;
 17. prof. dr. hab. inż. TRYBALSKI Kazimierz – AGH Kraków,  Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców;  
 18. WITKOWSKA Katarzyna – ekspert PIE ds. Ochrony powietrza; ds. Prawo ochrony środowiska.
  Wręczenie nagród Lauretom nastąpi podczas uroczystej Gali Konkursu, która odbędzie się 26.10.2016 r. w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach.


« wróć do listy elementów