Aktualności

Posiedzenie Kapituły 18. edycji Konkursu "Ekolaury PIE 2019"
  W dniu 25 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Kapituły 18. edycji Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019":

Skład Kapituły:
 1. BAKES Maciej – Redaktor Polskie Radio Katowice;
 2. dr inż. FUKAS-PŁONKA Łucja – ekspert PIE ds. Gospodarki wodno-ściekowej;
 3. KANIA Bożena – Dyrektor Regionalny, Departament Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A.;
 4. dr inż. KUBICA Krystyna – ekspert PIE ds. Ochrony powietrza;
 5. dr LIGUS Magdalena – Katedra Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu;
 6. PASIEKA Grzegorz – Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii;
 7. dr inż. PISTELOK Franciszek;
 8. dr hab. SIERKA Edyta  –  Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska;
 9. dr hab. inż. SKOWRONEK Jan – Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;
 10. ŚLEZIAK Czesław – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii; 
 11. prof. nadzw. dr. hab. TRYBALSKI Kazimierz – Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie,  Wydział Górnictwa i Geoinżynierii; 
 12. WITKOWSKA Katarzyna – ekspert PIE ds. Ochrony powietrza; ds. Prawo ochrony środowiska.
  Podczas posiedzenia Kapituły zostali wyłonieni Wyróżnieni oraz Laureaci 18. edycji Konkursu.

Kryteria i zasady oceny oceny wniosków Konkursowych:
 • uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
 • wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
 • innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
 • uniwersalność,
 • strukturę finansowania przedsięwzięcia,
 • zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 • udział w programach zarządzania środowiskiem,
 • edukację i współpracę ze społeczeństwem.
  Uroczysta Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 29 października 2019 r. w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach. « wróć do listy elementów