Aktualności

Posiedzenie Członków Rady Śląskiej Izby Budownictwa 16.12.2014 r.
  Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii oraz Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii uczestniczyli 16 grudnia 2014 r. w Otwartym posiedzeniu członków Rady Śląskiej Izby Budownictwa wraz z Komisją Rewizyjną oraz członków Rady Programow-Konsultacyjnej w Tychach.

  Podczas uroczystości Czesławowi Śleziakowi wręczono Nagrodę Śląskiej Izby Budownictwa oraz nadano tytuł "Autorytetu Budownictwa i Gospodarki Śląskiej" za wysoce profesjonalną, wieloletnią działalność dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju regionu i kraju.

« wróć do listy elementów