Aktualności

Polska Izba Ekologii zorganizowała szkolenie
       Polska Izba Ekologii zorganizowała szkolenie nt. „Nowe regulacje prawne wynikające z ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.”, które odbyło się w dniu 18 kwietnia  2013 roku w sali konferencyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ul. Bankowa 11 B; Wydział Prawa i Administracji.

      Nowa ustawa wprowadza wiele istotnych zmian dla przedsiębiorców (wygasają niektóre decyzje
w zakresie gospodarki odpadami, następują istotne zmiany w pozwoleniach).

      Prowadzący : dr inż. Jurand Bień - Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska

    Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe oraz imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez PIE.

 
Materiały szkoleniowe

« wróć do listy elementów