Aktualności

POLEKO 2012
Polska Izba Ekologii wzięła udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO 2012. POLEKO to największe w Polsce targi ochrony środowiska.

To świetna okazja do wymiany doświadczeń środowisk biznesowych, naukowych i administracyjnych na temat „zielonej gospodarki” i bieżących trendów w tym zakresie.

W tym roku na poznańskich targach zgromadziło się ponad 600 wystawców i firm reprezentowanych z 19 krajów, a swoją premierę miało 70 produktów ekologicznych. Odbyło się 40 debat i konferencji tematycznych poświęconych głównie problemom związanym z gospodarką odpadami, recyklingiem, ograniczaniem niskiej emisji w miastach i wykorzystaniem odnawialnych źródłom energii.

POLEKO obejmuje następujące sektory tematyczne:
• WODA i ŚCIEKI
• ODPADY, RECYKLING
• ENERGIA i ENERGIA ODNAWIALNA
• REWITALIZACJA, REKULTYWACJA
• POWIETRZE, HAŁAS I WIBRACJE
• APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA
• BUDOWNICTWO KOMUNALNE I ENERGETYCZNE
• WYKRYWANIE ZAGROŻEŃ ORAZ SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO
• OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA
• EDUKACJA EKOLOGICZNA
• DORADZTWO I INSTYTUCJE OCHRONY ŚRODOWISKA.
Polska Izba Ekologii prezentowała informacje dotyczące jej działalności oraz kwartalnik „Ekologia”.
« wróć do listy elementów