Aktualności

Pierwszy etap już za nami !

                                             

     Dnia 14 lipca br. upłynął  termin składania wniosków do Konkursu „Ekolaury” organizowanego przez Polską Izbę Ekologii.

     XII edycja Konkursu „Ekolaury PIE” odbywa się pod honorowym patronatem Marcina Korolca – Ministra Środowiska, Jerzego Wenderlicha – Wicemarszałka Sejmu RP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej. Patronat medialny nad Konkursem sprawują czołowe dzienniki, czasopisma ekologiczne i gospodarcze oraz telewizja publiczna.

     Konkurs jest corocznym przeglądem realizacji najważniejszych zadań przemysłu i gospodarki komunalnej a obecna edycja także samorządów, które dzięki poczynionym inwestycjom oraz wdrażaniu programów edukacyjnych przyczyniły się do poprawy środowiska naturalnego oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej. 
Na adres biura PIE wpłynęło wiele zgłoszeń z całego kraju. 

     We wrześniu br. Laureatów wyłoni Kapituła, którą powołuje co roku Rada Polskiej Izby Ekologii.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w październiku br. w Katowicach. « wróć do listy elementów