Aktualności

Pierwszy etap już za nami

           Dnia 14 lipca br. upłynął  termin składania wniosków do Konkursu „Ekolaury” organizowanego przez Polską Izbę Ekologii.
         XII edycja Konkursu „Ekolaury PIE” odbywa się pod honorowym patronatem Marcina Korolca – Ministra Środowiska, Jerzego Wenderlicha – Wicemarszałka Sejmu RP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej. Patronat medialny nad Konkursem sprawują czołowe dzienniki, czasopisma ekologiczne i gospodarcze oraz telewizja publiczna.
         Konkurs jest corocznym przeglądem realizacji najważniejszych zadań przemysłu i gospodarki komunalnej a obecna edycja także samorządów, które dzięki poczynionym inwestycjom oraz wdrażaniu programów edukacyjnych przyczyniły się do poprawy środowiska naturalnego oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej.
         W 2013 roku została zmieniona formuła Konkursu, do Regulaminu wprowadzono nowe kategorie.
Jedną z kategorii Konkursu „Ekolaury PIE” jest edukacja ekologiczna,  inicjatywy dotykające tego tematu zajmują szczególne miejsce w naszych przedsięwzięciach. Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, wpajanie zasady: „Myśl globalnie – działaj lokalnie”, szerzenie wiedzy o przyrodzie  służy wychowaniu społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego.
Gospodarka odpadami jest również bardzo istotnym zagadnieniem w naszym Konkursie – ograniczenie negatywnego wpływu odpadów na środowisko jest palącą potrzebą współczesnego świata.
Inną przykładową kategorią jest energooszczędność. Wszelkie działania mające na celu ograniczenie  zużycia energii przynoszą wiele korzyści zarówno dla gospodarki jak i środowiska naturalnego. Wdrażanie energooszczędnych technologii  służy także ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych.
Kategoria : Gmina przyjazna środowisku pozwala zauważyć i docenić ekologiczne inicjatywy gmin.
         Na adres biura PIE wpłynęło wiele zgłoszeń z całego kraju. Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 października br.w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach.
Laureatów wyłoni, we wrześniu 2013, Kapituła, którą powołuje co roku Rada Polskiej Izby Ekologii. Kapituła może konsultować się z ekspertami. Postanowienia Kapituły są nieodwołalne.

Kategorie Konkursu EKOLAURY PIE 2013 :
• gospodarka wodno-ściekowa
• ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
• ochrona powietrza
• odnawialne źródła energii
• ekoprodukt, zielone technologie
• edukacja ekologiczna
• energooszczędność, efektywność energetyczna
• ochrona przyrody
• gmina przyjazna środowisku
• całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
« wróć do listy elementów