Aktualności

Pierwsze Polskie Forum Biznes i Bioróżnorodność – Inteligencja Ekologiczna w Biznesie


GLOBALNY PROBLEM: DEGRADACJA WIĘKSZOŚCI EKOSYSTEMÓW OZNACZA
ZWIELOKROTNIENIE RYZYKA I ROSNĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

NIE MA PRZEMYSŁU ANI BIZNESU BEZ WPŁYWU NA ZASOBY ŚRODOWISKA
CZYLI NA BIORÓŻNORODNOŚĆ

JEDNOCZEŚNIE BIORÓŻNORODNOŚĆ TO NIŻSZE KOSZTY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ORAZ STABILNOŚĆ BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  • Pierwsze Polskie Forum Biznes i Bioróżnorodność „Inteligencja ekologiczna w biznesie”. Czy polskie firmy mogą pozwolić sobie na ignorowanie wdrażanego na świecie nowego modelu biznesowego?
  • Forum jest wyjątkowym wydarzeniem, organizowanym w Polsce w ramach europejskiego Green Week 2015; pod patronatem Komisji Europejskiej. Forum odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Muranów MUZEUM POLIN – jednym z najciekawszych  miejsc na mapie Warszawy, tego dnia otwartym tylko dla uczestników Forum.
  • Forum jest adresowane do zarządów największych polskich spółek wszystkich sektorów przemysłu i branż. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele Komisji Europejskiej, Minister Środowiska, Główny Konserwator Przyrody, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz przedstawiciel Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej.
  • Wśród zaproszonych prelegentów znajdują się przedstawiciele firm, które z sukcesem wdrożyły model biznesowy oparty na wykorzystaniu bioróżnorodności.
  • Wydarzenie uświetni premiera koncertu fortepianowego Rafała Kulczyckiego połączonego z pokazem multimedialnym najciekawszych modeli biznesowych ze świata oraz bankiet i prywatny tour po wybranych atrakcjach Muzeum.

Osoba do kontaktu:
Joanna Rogowska
e-mail: office@pfbb.pl lub telefonicznie +48 22 502 35 45

« wróć do listy elementów