Aktualności

PIE w Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Katowicach
 
  Pan Grzegorz Pasieka, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii został powołany przez p.o. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, dr Mirosławę Mierczyk- Sawicką do Regionalnej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Katowicach.

  Regionalna Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko w Katowicach jest organe opiniodawczo-doradczym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.
  Członkowie Komisji wspierają merytorycznie regionalnego dyrektora ochrony środowiska, przedstawiając opinie w przedłożonych przez niego sprawach wskazując wytyczne w zakresie zastosowania innowacyjnych i prośrodowiskowych rozwiązań odnośnie do opiniowanych zamierzeń.
 
 

Więcej informacji o Regionalnej Komisji OOŚ dostępna jest na stronie:
http://katowice.rdos.gov.pl/regionalna-komisja-do-spraw-ocen-oddzialywania-na-srodowisko

 
« wróć do listy elementów