Aktualności

Patronat PIE nad II Powiatowa Olimpiadą Ekologiczną
            Polska Izba Ekologii  objęła patronat nad II Powiatową Olimpiadą Ekologiczną.
W olimpiadzie wezmą udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Krapkowickiego. Celem olimpiady jest pogłębianie wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody
i ochrony środowiska, rozbudzenie i pogłębienie szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywowanie i podejmowanie działań na rzecz środowiska naturalnego, integracja uczestników oraz wymiana doświadczeń między szkołami i ośrodkami edukacji ekologicznej, propagowanie walorów miejsc zamieszkania uczestników, wykorzystanie umiejętności i zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. 
« wróć do listy elementów