Aktualności

Patronat merytoryczny PIE nad Międzynarodowym Kongresem Ochrony Środowiska ENVICON: 10-11.10.2016 r.

  Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON wyznacza nowe trendy i kierunki rozwoju ochrony środowiska w Polsce z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej. Jego podstawowym celem jest tworzenie platformy wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska. Odbędzie się w dniach 10-11 października 2016 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, przy okazji targów POL-ECO-SYSTEM.

  XX edycja Kongresu ENVICON to dwa dni bogatych tematycznie obrad oraz 6 paneli dyskusyjnych, w których uczestnicy będą mogli brać aktywny udział i omawiać kluczowe dla branży oraz samorządów tematy. Pierwszego dnia Kongresu odbędą się 3 równoległe sesje tematyczne: Gospodarka odpadami, Zarządzanie w branży wod-kan oraz Energetyka. Trzecia sesja jest nowością, podczas której poruszone zostaną tematy dotyczące zarówno energetyki konwencjonalnej, jak i odnawialnych źródeł energii. Drugiego dnia odbędzie się seminarium poświęcone tematyce Circular economy w Polsce, zorganizowane przez Europejskie Biuro Ochrony Środowiska (EEB). W tym samy czasie trwać będzie sesja dotycząca Ochrony powietrza, w ramach której zorganizowane zostanie spotkanie poświęcone niskiej emisji oraz Forum RIPOK, gdzie inwestorzy i eksploatatorzy regionalnych instalacji przekształcania odpadów komunalnych dyskutować będą o kierunkach rozwoju branży zagospodarowania odpadów.

  Z roku na rok, pragniemy aby wiedza przekazywana naszym słuchaczom była najbardziej aktualna z obowiązującymi przepisami i trendami, stąd nowe tematy i nowe pomysły.

Spotkajmy się w październiku na największym wydarzeniu związanym z ochroną środowiska w Polsce!

Strona internetowa Kongresu:
http://envicon.abrys.pl

Program Kongresu:
http://envicon.abrys.pl/program/

Partnerzy Kongresu:
http://envicon.abrys.pl/partnerzy-2016/
« wróć do listy elementów