Aktualności

Patronat Honorowy
Polska Izba Ekologii objęła Patronatem Honorowym trzecią edycję Targów Gospodarki Odpadami, Recyklingu i Technik Komunalnych EKO WASTE 2013 oraz XIV edycję Konkursu "Przeglądu Komunalnego" o Puchar Recyklingu.

« wróć do listy elementów