Aktualności

Panel PIE na VI Europejskim Kongresie MiŚP 2016
    
 
Termin: 10-12 października 2016 r.
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

  Mała i średnia przedsiębiorczość to najważniejszy sektor polskiej gospodarki. To również główny temat Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. O możliwościach rozwoju i wyzwaniach jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutować będą najważniejsze osoby w Państwie, osobistości ze świata nauki, polityki i gospodarki oraz delegacje zagraniczne z kilkudziesięciu państw.

  Wydarzenie to jest już na stałe zapisane w tradycji europejskich wydarzeń gospodarczych. W ciągu trzech dni Kongresu zaplanowano kilkadziesiąt sesji panelowych oraz szereg warsztatów i spotkań, w których udział wezmą eksperci z kraju i zagranicy.
 
  Trzeciego dnia VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (12 października, godz. 11.30-13.30), Polska Izba Ekologii zaprezentuje swój panel nt. Gospodarka odpadami przemysłowymi w Polsce i Unii Europejskiej, podczas którego zostaną omówione tezy:
 • Polityka, programy, prawo
  Związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy polityką a ochroną środowiska. Przełożenie polityki na obecny kształt prawa w ochronie środowiska i trendy na przyszłość. Programy ochrony środowiska jako narzędzie realizacji polityki ekologicznej; ich skuteczność i potrzeby zmian.
   
 • Źródła finansowania
  Źródła finansowania gospodarki odpadami przemysłowymi na szczeblu krajowym i samorządowym. Finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami: kredyty i pożyczki; fundusze ochrony środowiska; środki unijne; wsparcie finansowe. Finansowanie działań/zadań priorytetowych.
   
 • Doświadczenia europejskie
  Priorytety gospodarowania odpadami przemysłowymi a zrównoważona gospodarka odpadami. Gospodarka w obiegu zamkniętym. Modele realizacji w krajach UE.
   
 • Dobre praktyki
  Najlepsze dostępne techniki w gospodarce odpadami przemysłowymi. Nowe modele biznesowe oparte na paradygmacie „gospodarki w obiegu zamkniętym”. Innowacje kluczem do sukcesu biznesowego i ekologicznego w gospodarce odpadami przemysłowymi.
   
 • Bariery skutecznego rozwoju  przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska  w działalności komercyjnej i samorządowej w tym bariery z wdrażaniem rozwiązać innowacyjnych
  Moderatorem Panelu będzie Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii, Minister Środowiska w latach 2003-2004.

Strona internetowa Kongresu:


 
« wróć do listy elementów