Aktualności

Ostatnie posiedzenie KR KE ds. ekoprojektu dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe c.d.
  Jak wspomniano uprzednio, w dniach 13 i 14 października br. w Brukseli, odbyło się ostatnie posiedzenie Komitetu Regulacyjnego ds. Rozporządzeń Komisji Europejskiej (KR KE) w sprawie wykonania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe (http://www.pie.pl/aktualnosci/ostatnie-posiedzenie-kr-ke-ds-ekoprojektu-dla-kotlow-i-ogrzewaczy-pomieszczen-na.html).

  Z uwagi na duże zainteresowanie tematem, przedstawiamy informację przygotowaną przez dr inż. Krystynę Kubicę – eksperta Polskiej Izby Ekologii ds. ochrony powietrza, po uzgodnieniu z  Członkiem KR KE ze strony Rządu RP, Przedstawicielem Departamentu Energetyki Ministerstwa Gospodarki.
 
« wróć do listy elementów