Aktualności

Ogłoszenie Konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii"
          
Rada Polskiej Izby Ekologii  ogłasza XII edycję Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2013”

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw,instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów,  które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.

Organizatorzy serdecznie zapraszają zainteresowane podmioty gospodarcze do zgłaszania swoich kandydatur w następujących  kategoriach :
  • gospodarka wodno-ściekowa
  • ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
  • ochrona powietrza
  • odnawialne źródła energii
  • ekoprodukt, zielone technologie
  • edukacja ekologiczna
  • energooszczędność, efektywność energetyczna
  • ochrona przyrody
  • gmina przyjazna środowisku
  • całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

Terminarz  XII edycji Konkursu „EKOLAURY PIE” :

luty  2013r.                     - ogłoszenie XII edycji Konkursu;
do 30 czerwca  2013r.      - nadsyłanie wniosków konkursowych pod adres biura Zarządu PIE;
do 15 lipca 2013r.            - ocena formalna wniosków konkursowych;
do 31 sierpień 2013r.        - ocena merytoryczna wniosków;     
do 30 wrzesień 2013r.      - wyłonienie Laureatów Konkursu;
październik 2013r.            - ogłoszenie wyników podczas  uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach.

Zgłoszenia konkursowe prosimy składać na adres:
P O L S K A    I Z B A   E K O L O G I I
40 – 009 Katowice; ul. Warszawska 3
T/F: (32) 253 51 55; T: (032) 253 72 81
e-mail: pie@pie.pl    
ZOBACZ : 

Ogłoszenie Konkursy Ekolaury PIE 2013
Regulamin Konkursu EKOLAURY PIE 2013
Formularz Zgłoszeniowy


 
« wróć do listy elementów