Aktualności

Ogłaszamy XIV Edycję Konkursu "Ekolaury PIE 2015"!
UWAGA!!!

W związku z dużym zainteresowaniem XIV edycją Konkursu "EKOLAURY PIE 2015", Rada Polskiej Izby Ekologii zadecydowała o przedłużeniu terminu składania wniosków do 17 lipca 2015 r.
Rada Polskiej Izby Ekologii ogłasza XIV edycję Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2015”

  Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, które przyczyniły się do znacznej poprawy stanu środowiska naturalnego.

  Organizatorzy serdecznie zapraszają zainteresowane podmioty gospodarcze do zgłaszania swoich kandydatur w następujących kategoriach:
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
  • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
  • Ekoprodukt, zielone technologie
  • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
  • Energooszczędność, efektywność energetyczna
  • Gmina, związek gminny przyjazny środowisku
  • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
Terminarz XIV edycji Konkursu „EKOLAURY PIE 2015”
marzec 2015 r. ogłoszenie XIV edycji Konkursu
do 30 czerwca 2015 r. nadsyłanie wniosków konkursowych na adres Biura Zarządu PIE
do 15 lipca 2015 r. ocena formalna wniosków konkursowych
do 31 sierpnia 2015 r. ocena merytoryczna wniosków
do 30 września 2015 r. wyłonienie Laureatów Konkursu
październik 2015 r. ogłoszenie wyników podczas  uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom


Zgłoszenia konkursowe prosimy składać na adres:


POLSKA IZBA EKOLOGII
ul. Warszawska 3
40–009 Katowice

T/F: (32) 253 51 55
T: 501 052 979

e-mail: pie@pie.pl   


« wróć do listy elementów