Aktualności

Od 1 lipca br. zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami

Szanowni Państwo,

Dnia 1 lipca br. zaczął obowiązywać nowy system gospodarowania odpadami na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r., Nr 152, poz.897).

W związku z nowym stanem prawnym prosimy o przesyłanie Państwa uwag i opinii. Zostaną one wykorzystane do przygotowania stanowiska Polskiej Izby Ekologii, adresowanego do Ministra Środowiska i Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. 

Nowe prawo gospodarowania odpadami będzie również tematem naszych najbliższych szkoleń.

Uwagi proszę przesyłać na adres e-mail : pie@pie.pl « wróć do listy elementów