Aktualności

Obrady Kapituły XIV edycji konkursu "EKOLAURY PIE 2015"
  19 października 2015 r. odbyły się obrady Kapituły Konkursu "EKOLAURY PIE 2015", podczas której zostali wyłonieni Laureaci tegorocznej edycji Konkursu.
  Informacje o zwycięzcach Konkursu zostaną publicznie ogłoszone na uroczystej Gali rozdania nagród, która odbędzie się 23 listopada 2015 r. w Katowicach. Zainteresowanych prosimy o cierpliwość.

  Kapituła oceniając poszczególne zgłoszenia brała pod uwagę:
 • uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną;
 • wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko;
 • innowacyjność, nowoczesność, oryginalność;
 • uniwersalność;
 • strukturę finansowania przedsięwzięcia;
 • zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy);
 • udział w programach zarządzania środowiskiem;
 • edukację i współpracę ze społeczeństwem.
   
Szczegółowe informacje o Konkursie można znaleźć pod adresem:
http://www.pie.pl/ekolaury.html
 

  Skład Kapituły Konkursu "EKOLAURY PIE 2015":
 1. BAKES Maciej – Redaktor Polskiego Radia Katowice;
 2. dr inż. BIEŃ Jurand – Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej;
 3. DURCZOK Zbigniew – Prezes Zarządu, Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej;
 4. dr inż. FUKAS-PŁONKA Łucja – ekspert PIE ds. Gospodarki wodno-ściekowej;
 5. dr inż. KUBICA Krystyna – ekspert PIE ds. Ochrony powietrza;
 6. KANIA Bożena – Dyrektor Regionalny – Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A.;
 7. dr KOPYCZOK Jerzy – Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska;
 8. prof. dr hab. inż. ŁĄCZNY Jacek - Zakład Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami Główny Instytut Górnictwa;
 9. PILOT Andrzej – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach;
 10. dr LIGUS Magdalena Katedra Finansów Przedsiębiorstw Zarządzania Wartością Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu;
 11. dr inż. MAKOWSKI Andrzej  – Prezes Zarządu Ośrodka Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. w Katowicach;
 12. PASIEKA Grzegorz – Prezes Zarządu Polskiej Izby Ekologii;
 13. dr hab. inż. SKOWRONEK Jan – Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Katowice;
 14. dr inż. SOBOLEWSKI Aleksander – Dyrektor Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu;
 15. ŚLEZIAK Czesław – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii;
 16. prof. dr. hab. inż. TRYBALSKI Kazimierz Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców AGH w Krakowie; 
 17. WITKOWSKA Katarzyna – ekspert PIE ds. Ochrony powietrza; ds. Prawo ochrony środowiska.
   


« wróć do listy elementów