Aktualności

Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki


Nagroda Pracy Organicznej „za osobowość”

  W tym roku redakcja „Przeglądu Komunalnego” już po raz czternasty przyzna Nagrodę Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki w kategorii „Osobowość”. Jej laureatem może zostać każda osoba aktywnie działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz rozpowszechniająca i wdrażająca przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska w skali ogólnopolskiej.

  Nagroda Pracy Organicznej im. Wojciecha Dutki wręczana jest podczas wieczornej Gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON, którego organizatorem jest firma Abrys. Corocznie otrzymują ją laureaci wyłonieni w kategorii „Osobowość”, a raz na trzy lata w kategorii „Dziennikarz”.

Osobowość ekologiczna

  Jak powiedział nagrodzony w 2013 r. w kategorii „Osobowość” prof. Zbigniew M. Karaczun, prezes Okręgu Mazowieckiego Polskiego Klubu Ekologicznego, wieloletni ekspert Koalicji Klimatycznej, nagroda ta jest potrzebna, aby wskazywać, że praca na rzecz ochrony środowiska jest elementem poprawy jakości życia Polaków, jest myśleniem o przyszłości kraju i ludzi, którzy będą tu żyli. Według laureata, dla osób, które ją otrzymują, jest ona źródłem satysfakcji i poczucia, że ktoś dostrzega ogrom wykonanej pracy. Dodaje wiary, że to, co się robi, ma sens i jest potrzebne. – Co istotne, nagroda jest przyznawana przez firmę, co pokazuje, że współpraca pomiędzy działaczami „organicznymi” na rzecz ochrony środowiska a przedsiębiorstwami jest możliwa i potrzebna. Statuetka stoi u mnie w domu na kominku, czasami na nią spoglądam i wtedy wiem, że warto dalej pracować – dodał prof. Z. Karaczun.

  Podobnie uważa Jacek Bożek, prezes Klubu Gaja, ubiegłoroczny laureat Nagrody w tej samej kategorii. Zwrócił on uwagę na fakt, iż Polska ma bardzo niski kapitał społeczny, a jej obywatele skupieni są głównie na tzw. własnych interesach. – Nagroda sprawia, że praca w sferze ochrony środowiska ma sens, a to, że ktoś ją dostrzega i docenia, to poczucie wzmacnia – skonkludował J. Bożek.

  Z kolei w drugiej z wymienionych kategorii – „Dziennikarz” – wyróżnienie przyznawane jest dziennikarzom lub zespołom redakcyjnym. Ubiegłorocznym laureatem został Adam Wajrak, dziennikarz „Gazety Wyborczej”.

Laureaci poprzednich edycji - m.in. Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady PIE (2003 r., II edycja)
http://www.abrys.pl/wydawnictwa/konkursy/laureaci-nagroda-pracy-organicznej/

Zasady udziału

  Zgłoszenia kandydatur (swoje lub swoich kolegów, przełożonych itd.) należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.abrys.pl w dziale „Konkursy”.

  Zgłoszenie powinno zawierać:
  • imię i nazwisko oraz miejsce pracy kandydata,
  • adres do korespondencji,
  • imię i nazwisko lub nazwę organizacji oraz adres zgłaszającego,
  • uzasadnienie kandydatury i opis dokonań osoby lub instytucji w 2014 r., z uwzględnieniem całokształtu prowadzonych działań w duchu zrównoważonego rozwoju (maksymalnie dwie strony maszynopisu). Rozumiemy przez to wszelkie działania, które istotnie wpływają na ochronę środowiska oraz szerzenie postaw proekologicznych w społeczeństwie, np. prowadzenie warsztatów i wykładów, tworzenie programów edukacyjnych lub akcji dobroczynnych, organizowanie wystaw czy też poradnictwo w zakresie ochrony środowiska,
  • opinie dotyczące jego działalności od innych podmiotów.
  Wypełniony formularz należy wysłać na adres firmy Abrys (60-124, Poznań, ul. Daleka 33) z dopiskiem „Nagroda Pracy Organicznej im. Wojciecha Dutki” lub faksem na podany w formularzu zgłoszeniowym numer.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 czerwca 2015 r.

 
« wróć do listy elementów