Aktualności

Minister Środowiska zwrócił się o wyrażenie opinii
 
      W związku z rozpoczęciem się konsultacji publicznych projektu Krajowego programu zapobiegania powstawania odpadów, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii do przedmiotowego projektu.
     Opinię należy przesłać na adres :  pie@pie.pl  do dnia 22 lutego br, co umożliwi opracowanie uwag Izby do projektowanego aktu prawnego.
 
      W/w projekt jest dostępny na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska  www.mos.gov.pl w dziale PRAWO, w sekcji PROJEKTY DOKUMENTÓW I STRATEGII.
 
            http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_02/9eb50a325ed3098179730907a88a53d5.pdf
 
Pismo Ministra Środowiska   (zobacz...) « wróć do listy elementów