Aktualności

Konkurs - Kotły TOPTEN 2016
UWAGA!
 
 
  Informujemy, że przedsiębiorcy zgłaszający do Konkursu TOPTEN 2016 produkty spełniające wytyczne Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE zostaną także ujęte na liście kotłów spełniających wymogi klasy 5 zgodnie z normą PN EN 303-5:2012 BEZ DODATKOWYCH OPŁAT, pod warunkiem dostarczenia dokumentacji zgodnej z regulaminem.
 


Konkurs - Kotły TOPTEN 2016

To już piąta edycja konkursu dla producentów kotłów.
Obecna odbywa się pod nazwą „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016”.
 
  Celem Konkursu jest promowanie w Polsce, a także poza jej granicami, najbardziej efektywnych energetycznie i jednocześnie najmniej obciążających środowisko urządzeń wytwarzających ciepło użytkowe z paliw stałych (kotłów grzewczych małej mocy).

                            
 
  Konkurs organizowany jest przez Polską Izbę Ekologii oraz Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

  Zgłoszenia zostaną ocenione przez ekspertów, a lista najlepszych kotłów zostanie opublikowana na stronie Topten.

  Uczestnikami Konkursu mogą być producenci oraz dystrybutorzy kotłów opalanych paliwami stałymi o mocy do 25 kW przeznaczonych do instalowania w indywidualnym i komunalnym budownictwie.

Zgłoszenie do Konkursu następuje poprzez przesłanie Karty zgłoszeniowej produktu wraz z załącznikami, drogą pocztową na adres:
Polska Izba Ekologii
ul. Warszawska 3
40–009 Katowice,
z dopiskiem Konkurs TOPTEN 2016.

Osoby do kontaktu:
Anna Bogusz
tel. 32 203 51 14; 603 554 814;
a.bogusz@fewe.pl

Karolina Jantczak
tel. 501 052 979
topten@pie.pl

Więcej informacji o konkursie oraz materiały do pobrania:
http://www.pie.pl/topten.html
 

Zapraszamy do udziału!

 
« wróć do listy elementów