Aktualności

Konferencja z cyklu "Czyste niebo nad Polską"
     
      28 marca bieżącego roku Polska Izba Ekologii zorganizowała Konferencję z cyklu „Czyste niebo nad Polską” pn. Prawne, ekonomiczne i techniczne uwarunkowania wytwarzania energii i ciepła w sektorze komunalno-bytowym w regionie południowym Polski.

    W Konferencji uczestniczyło ponad 140 osób: przedstawiciele Ministerstwa Środowiska,  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich  Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i w Krakowie, Urzędów Marszałkowskich oraz  jednostek samorządu terytorialnego  z gmin i powiatów województwa małopolskiego i śląskiego, instytucji ochrony i kontroli stanu środowiska (śląski i małopolski WIOŚ), parlamentarzyści a także wytwórcy ekologicznych paliw węglowych i biopaliw, przedsiębiorstwa ciepłownicze i producenci  kotłów nowej generacji  oraz urządzeń odpylających.

    Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych doświadczeń i analiza perspektyw  wytwarzania energii i ciepła w instalacjach małych i średnich  mocy oraz wynikająca stąd  potrzeba wypracowania wniosków i rekomendacji dla decydentów, które byłyby pomocne w podejmowaniu  skutecznych  działań dla poprawienia jakości powietrza w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem regionu środkowo-południowego.

     Ważnym wątkiem Konferencji było także zaprezentowanie aktualnego stanu i wielkości  produkcji  czystej energii z paliw stałych – węgla i biomasy - w sektorze komunalno-bytowym, przyszłości  takich  rozwiązań oraz możliwości zwalczania tzw. „niskiej emisji”  w aspektach : prawnym , technologicznym i ekonomicznym.
 
               

Program Konferencji

  
    

Refereaty prezentowane na Konferencji

Panel 1

Ministerstwo Środowiska, Departament Ochrony Powietrza
Urząd Marszałkowski Województwa Sląskiego
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Panel 2
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Panel 3
Krystyna Kubica, Polska Izba Ekologii
Leon Kurczabiński, KHW S.A.
Sławomir Pilarski, Instytut Energetyki w Łodzi
Aleksander Sobolewski, ICHPW w Zabrzu
Marek Klusek, Aleksander Olas, Katowicki Węgiel Sp. z o.o.
Iwona Gaweł, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Żorach
Wojciech Malara, ZEC S.A.


Materiały pokonferencyjne do pobrania (PDF):

« wróć do listy elementów