Aktualności

Konferencja: „Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi..."
   
 

Polska Izba Ekologii oraz Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku Opakowań SA
zorganizowały 24 marca 2015 r. Konferencję nt.
 
„Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  – obowiązki przedsiębiorców w zakresie realizacji odzysku i recyklingu odpadów wielomateriałowych i po środkach niebezpiecznych”

Więcej informacji o Konferencji:
« wróć do listy elementów