Aktualności

Konferencja RZSM Katowice
KONFERENCJA REGIONALNEGO ZWIĄZKU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWYCH W KATOWICACH - 9-11.04.2013 - SZCZYRK

W nawiązaniu do porozumienia zawartego pomiędzy Polską Izbą Ekologii a Regionalnym Związkiem Spółdzielni Mieszkaniowych w Katowicach,  przedstawiciele Izby w osobach Grzegorza Pasieki - Prezesa Zarządu oraz Norberta Kopyckiego - Doradcy Technicznego PIE,  wzięli udział
w cyklicznym spotkaniu Prezesów oraz przedstawicieli Śląskich Spółdzielni Mieszkaniowych zrzeszonych w Regionalnym Związku (63 uczestników).

Wśród tematów poruszanych na spotkaniu były możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na działania proekologiczne w zasobach mieszkaniowych spółdzielni.

Prezes G. Pasieka oraz N. Kopycki przedstawili kierunki inwestowania w latach 2014-2020 w zakresie rozwoju technologii proekologicznych oraz planowane kierunki dysponowania środkami Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wykład spotkał się z zainteresowaniem tym bardziej, że szereg spółdzielni już korzysta z w/w funduszy. Należy wspomnieć, że tego typu działanie PIE ma bardzo pozytywny wpływ na przyszłe decyzje Zarządów Spółdzielni, gdyż wielu Prezesów Spółdzielni wyraziło zainteresowanie wstąpieniem w szeregi członków Izby.
« wróć do listy elementów