Aktualności

Konferencja PIE 23 czerwca 2014 r.


 

  23 czerwca br., odbyła się konferencja Polskiej Izby Ekologii, pt. "Odpady i rekultywacja terenów poprzemysłowych, zwłaszcza pogórniczych. Prawo. Technologie. Finanse".
 

  Celem konferencji było poszerzenie wiedzy o skali zanieczyszczenia terenów poprzemysłowych i pogórniczych, poznanie nowoczesnych technologii rewitalizacji, zapoznanie się ze źródłami dofinansowania dla projektów z zakresu rekultywacji składowisk odpadów poprzemysłowych, prezentacja prawnych aspektów procesów rewitalizacji.

  Konferencja była skierowana do pracowników jednostek samorządów terytorialnych, przedstawicieli służb ochrony środowiska z zakładów przemysłowych oraz instytucji rządowych i pozarządowych oraz wszelkich osób, którym bliska jest tematyka rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych i pogórniczych.

 
    PROGRAM KONFERENCJI

PANEL 1
• Możliwości dofinansowania procesu rekultywacji terenów poprzemysłowych  ze środków  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Jerzy Swatoń, Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi w NFOŚiGW 
• Możliwości dofinansowania przez WFOŚiGW w Katowicach przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadamii rekultywacją; Barbara Malkowska, Zespół Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi WFOŚiGW w Katowicach
• Chemiczne oddziaływanie składowisk odpadów górnictwa węgla kamiennego na środowisko; dr hab. Andrzej Misiołek, Senator RP
• Tereny poprzemysłowe i pogórnicze. Skala problemu. Dotychczasowe działania i plany na przyszłość; Przedstawiciel  Urzędu Marszałkowskiego  Województwa Śląskiego, Wydział Ochrony Środowiska
• Wybrane  aspekty prawne procesu rekultywacji – projekty zmian przepisów; dr Jerzy Kopyczok, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

PANEL 2
• Uwarunkowania prawne w zakresie rewitalizacji terenów zdegradowanych; dr inż. Jurand Bień, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska
• Założenia do regionalnej strategii ochrony powierzchni Górnośląskiego Zagłębia Węglowego poprzez likwidację pustek po płytkiej eksploatacji górniczej;  prof. dr hab. inż. M. Jacek Łączny, dr inż. Krzysztof Gogola; Zakład Terenów Poprzemysłowych i Gospodarki Odpadami, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
• Paliwa z odpadów – możliwości i uwarunkowania wdrożenia systemu w Polsce; dr inż. Ryszard Wasilewski,  Centrum Badań Technologicznych, ICHPW w Zabrzu
• Potencjał tkwiący w odpadach wydobywczych i korzyści wynikające z ich gospodarczego wykorzystania; Tadeusz Koperski, Haldex S.A.
• Naprawa szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego na terenach leśnych na przykładzie rekultywacji wykonanej przez KWK "Mysłowice-Wesoła" w oddziałach leśnych 217 i 218 Leśnictwa Czułów - Nadleśnictwo Katowice; Grzegorz Żychoń, KHW S.A.
 
 

« wróć do listy elementów