Aktualności

Konferencja nt. "100 lat ochrony środowiska w Polsce", Warszawa: 2-3.12.2019 r.
  W dniach 2-3 grudnia 2019 r. w Domu Technika NOT w Warszawie odbędzie się konferencja "100 lat ochrony środowiska w Polsce", organizowana przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju wraz z Katedrą Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

  Honorowy patronat nad konferencją objęło 6 byłych ministrów ds. ochrony środowiska (w kolejności alfabetycznej): Maciej Grabowski, Marcin Korolec, Andrzej Kraszewski, Maciej Nowicki, Tomasz Podgajniak oraz Czesław Śleziak - Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii.

  Tematyka konferencji skupia się z jednej strony na analizie historycznych sukcesów i porażek ochrony środowiska w Polsce, a z drugiej strony na wypracowaniu rekomendacji dla przyszłej polityki zrównoważonego rozwoju kraju zgodne z 17. Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG). Celem Ogranizatorów jest stworzenie poprzez konferencję płaszczyzny budowy współpracy pomiędzy różnymi środowiskami zaangażowanymi w działania na rzecz ochrony środowiska w Polsce.

  Na konferencji planowane są 3 bloki tematyczne pod następującymi hasłami:
 • Historia i osiągnięcia ochrony środowiska w Polsce 1919-2019
 • Diagnoza systemu ochrony środowiska ad 2019
 • Nowe idee dla zrównoważonego rozwoju
  Organizatorów przedsięwzięcia interesuje poruszenie m.in. następujących tematów:
 • Ochrona środowiska w gospodarce rynkowej.
 • Megatrendy a ochrona środowiska
 • Wdrażanie prawa unijnego i międzynarodowego ochrony środowiska w Polsce
 • Działanie krajowego systemu obszarów chronionych
 • Skuteczność ochrony gatunkowej w Polsce
 • Turystyka i rolnictwo w obszarach chronionych
 • System ocen środowiskowych w Polsce
 • System opłat i kar w ochronie środowiska
 • System finansowania ochrony środowiska w Polsce
 • Promowanie ekologicznych technologii
 • Ekoinnowacje
 • System planowania przestrzennego i ochrona środowiska
 • Edukacja o środowisku
 • Świadomość ekologiczna i jej przejawy
 • Kompetencje instytucji w zakresie ochrony środowiska
Więcej informacji o Konferencji na stronie Organizatora:
https://www.pine.org.pl/konferencja-na-100-lat-ochrony-srodowiska/
 
« wróć do listy elementów