Aktualności

Konferencja Czyste Niebo Nad Polską 2015 - "Polityka klimatyczno-energetyczna oraz..."
   

Polska Izba Ekologii
organizuje Konferencję z cyklu

CZYSTE NIEBO NAD POLSKĄ

„Polityka klimatyczno-energetyczna oraz działania na rzecz ochrony powietrza”


TERMIN: 22 czerwca 2015 r.
CZAS: 10.0015.00
MIEJSCE: Katowice, QUBUS Hotel
 
  Jej celem jest prezentacja polityki klimatyczno-energetycznej, strategii podnoszenia efektywności energetycznej jako kluczowych narzędzi służących do osiągania celów związanych z ochroną środowiska, zwłaszcza poprawą jakości powietrza i przeciwdziałaniu zmianom klimatu, wzrostem gospodarczym, tworzeniem miejsc pracy oraz uniezależnieniem się od importu węglowodorów – a więc zwiększaniem bezpieczeństwa energetycznego.

  Konferencja jest skierowana do jednostek samorządu terytorialnego – gmin, powiatów,  instytucji ochrony i kontroli stanu środowiska, do przedsiębiorstw gospodarczych branży surowców energetycznych, energetyki zawodowej, ciepłownictwa, rozproszonej energetyki, agencji ochrony środowiska, jednostek badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych.
« wróć do listy elementów