Aktualności

I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Aktualne problemy ochrony środowiska” 19.05.2017 r.
 
 
  W dniu 19 maja 2017 r. na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ odbyła I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: Aktualne Problemy Ochrony Środowiska. Konferencję zorganizowała Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami PAN (KOŚIGO PAN) (www.katowice.pan.pl), oddziału w Katowicach we współpracy z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, przy finansowym wsparciu MNiSW, w ramach środków na Działalność Upowszechniającą Naukę (DUN) w roku 2017.
  W konferencji wzięło udział 133 uczestników. W sesji Wyniki prac badawczych i wdrożeniowych z zakresu ochrony środowiska zaprezentowano łącznie 50 posterów. 


  Specjalne wyróżnienia w kategorii Kompleksowe działania na rzecz ochrony środowiska przyznała Polska Izba Ekologii w Katowicach.

  Wyróżnione zostały 2 postery:
  • Alicja Szada-Borzykowska, Katarzyna Nowak, Jacek Krzyżak, Szymon Rusinowski, Maciej Soja, Marta Pogrzeba – Wpływ nawożenia gleby na stopień kolonizacji mikoryzowej i akumlację metali ciężkich u miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus);
     
  • Andrzej Woźnica, Bartosz Łozowski, Rafał Ulańczyk, Damian Absalon, Sławomir Sitek, Joanna Czekaj, Andrzej Siudy, Paweł Migula, Łukasz Pszczeliński, Wanda Jarosz, Adrian Zaychta, Eugenisz Małkowski, Andrzej Pasierbiński – Wieloaspektowe podejście do zagadnień związanych z jakością wody w zbiornikach Górnośląskiego Pojezierza antropogenicznego na przykładzie Jeziora Paprocańskiego w Tychach.
  Polska Izba Ekologii otrzymała podziękowania od Organizatorów za ufundowanie nagród dla autorów najlepszych prezentacji.
 
« wróć do listy elementów