Aktualności

I etap XVI edycji Konkursu "Ekolaury PIE 2017" już za nami!
 
  Zakończony został pierwszy etap  XVI  edycji Konkursu "EKOLAURY PIE 2017"
organizowanego przez Polską Izbę Ekologii.

  Konkurs ma już swoja rangę i tradycję, na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace na rzecz ochrony środowiska  oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

  Serdecznie dziękujemy za nadesłane zgłoszenia!

  W tegorocznej edycji Konkursu "Ekolaury PIE 2017" Patronatu Honorowego udzielili:  Minister Środowiska,  Marszałek Województwa Śląskiego, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

  Patronat medialny nad Konkursem Ekolaury sprawują czołowe dzienniki, czasopisma ekologiczne i gospodarcze, portale internetowe.

  EKOLAURY przyznawane będą w  kategoriach:
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
 • Czystsza Produkcja
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
  We wrześniu br. Kapituła wyłoni Laureatów XVI edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2017”.

  Kryteria i zasady oceny:
 • uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
 • wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
 • innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
 • uniwersalność,
 • strukturę finansowania przedsięwzięcia,
 • zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 • udział w programach zarządzania środowiskiem,
 • edukację i współpracę ze społeczeństwem.
  Uroczysta Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się
24 października 2017 r. w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach.

« wróć do listy elementów