Aktualności

Gala 13-edycji Konkursu "Ekolaury PIE 2014"
Finał 13-edycji Konkursu EKOLAURY już za nami!

   Uroczysta Gala, połączona z Jubileuszem 15-lecia Polskiej Izby Ekologii, odbyła się 29 października br. w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach.

   Polska Izba Ekologii w tym roku obchodzi Jubileusz 15-lecia. Strategicznym celem powołania Izby było i nadal jest reprezentowanie zrzeszonych w niej podmiotów - w szczególności gospodarczych - w działalności na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju na płaszczyznach: organizacyjnej, legislacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej.

   Piętnastoletni, uznany już w Polsce dorobek Izby to – przede wszystkim – osiągnięcia jej członków a także ciał statutowych  oraz licznej grupy naszych  ekspertów.

   „Za działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska oraz zaangażowanie
w prace  Polskiej Izby Ekologii” - nagrodzono 27 Członków Izby.

 
   Polska Izba Ekologii od 2002 roku organizuje Konkurs „Ekolaury”, promując najefektywniejsze działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów.

   W 2014 roku odbyła się 13 edycja Konkursu.

   W tym roku Konkursowi honorowego patronatu udzielili Minister Środowiska, Minister Gospodarki, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalny Związek  Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

   W Gali uczestniczyło wielu Gości: Jan Rzymełka – Poseł na Sejm RP, Gabriela Lenartowicz – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Kazimierz Karolczak – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Andrzej Gościniak – Przewodniczący Sejmiku Śląskiego,  Tadeusz Wnuk - Prezydent Śląskiej Izby Budownictwa, prof. Genowefa Grabowska, prof. Kazimierz Trybalski z AGH w Krakowie, Ireneusz Grzybek – przedstawiciel Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Tomasz Zjawiony – Wiceprezes Izby Gospodarczej w Katowicach oraz wielu innych przedstawicieli samorządów i przedsiębiorców.

   Reprezentacje ogólnopolskich i lokalnych mediów pilnie śledziły przebieg wydarzeń.

   W I edycji Konkursu, w 2002 roku, rozdaliśmy 4 Ekolaury i tyle samo wyróżnień. Podczas tegorocznej 13-edycji, wręczono aż 17 Ekolaurów i 7 wyróżnień! Świadczy to o coraz większym zaangażowaniu przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych w ochronę środowiska.

   Liczymy, że realizacja Konkursu  przyczyni się do promowania najefektywniejszych działań na rzecz ochrony środowiska a nagrodzone i wyróżnione firmy oraz instytucje zmobilizuje do dalszej pracy na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

   Podczas Gali wręczone zostały Odznaki Honorowe Ministra Środowiska „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”, Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Energetyki”  oraz „Odznaki Honorowe za zasługi dla  województwa śląskiego”.

   Galę uświetnił występ zespołu Trio Appassionata

   Galę prowadziła Beata Smaga-Seyboth (dziennikarka TVP Katowice)
 
 
Lista Laureatów i Wyróżnionych w 13-edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii”

 
Kategoria: GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Wyróżnienie dla:
 • Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o.
  66-600 Krosno Odrzańskie ul. Wiejska 23
  Nazwa przedsięwzięcia : „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno-Odrzańskie – etap I”.
EKOLAURY dla:
 1. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
  41-800 Zabrze, ul. Targowa 2 
  Nazwa przedsięwzięcia: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze”
   
 2. Gmina Mogielnica 
  05-640 Mogielnica, ul. Rynek 1 
  Nazwa przedsięwzięcia: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe”
 
Kategoria: OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI, GOSPODARKA ODPADAMI

Wyróżnienie dla:
 • KGHM METRACO S.A. 
  59-220 Legnica, ul. Św. M. Kolbe 9 
  Nazwa przedsięwzięcia: „Produkcja kruszyw KGHM Metraco” jako przykład efektywnego zagospodarowania odpadów przemysłowych z hut”
EKOLAURY dla:
 1. Katowicki Holding Węglowy S.A. 
  40-022 Katowice, ul. Damrota 16-18 
  Nazwa przedsięwzięcia : „Rekultywacja, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych działalnością górniczą w kopalniach KHW S.A. wraz z zabudową i uruchomieniem linii technologicznej przeróbki skały płonnej na kruszywa certyfikowane w KWK „Wujek””.
   
 2. SITA Starol Sp. z o.o. 
  41-500 Chorzów, ul. Kluczborska 29 
  Nazwa przedsięwzięcia: „Instalacja BIO-COM do biologicznego przetwarzania odpadów w bioreaktorach foliowych”.  
        
Kategoria: OCHRONA POWIETRZA

Wyróżnienie dla:
 • Polski Koks S.A. 
  40-282 Katowice, ul. Paderewskiego 41 
  Nazwa przedsięwzięcia: „Zakład Produkcji Kompozytowych Paliw Stałych”
EKOLAURY dla:
 1. Kompania Węglowa S.A. 
  40-039 Katowice, ul. Powstańców 30 
  Nazwa przedsięwzięcia : „Działania Kompanii Węglowej S.A. w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych”
   
 2. TAURON Ciepło Sp. z o.o. 
  40-126 Katowice ul. Grażyńskiego 49 
  Nazwa przedsięwzięcia : „Przebudowa kotła fluidalnego bloku BC 35 wraz z budową instalacji podawania biomasy”
 
Kategoria:  EKOPRODUKT, ZIELONE TECHNOLOGIE

Wyróżnienie dla:
 • TERMO-TECH Przedsiębiorstwo Wdrożeń Techniki Kotłowej Sp. z o.o.
  26-220 Stąporków, ul. Odlewnicza 1
  Nazwa przedsięwzięcia: KRS AUTINA ECO 18 kW – ekologiczny stalowy kocioł grzewczy wysokiej klasy energetycznej według najnowszej normy PN-EN 303-5:2012 w zakresie emisji spalin i bezpieczeństwa użytkowania.
EKOLAURY dla:
 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kluczbork 
  46-200 Kluczbork, ul. Mickiewicza 8 
  Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa przechowalni i modernizacja istniejącego budynku wyłuszczarni nasion w Lasowicach Małych”
   
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO Robert Dziubeła 
  26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyńska 103 A 
  Nazwa przedsięwzięcia: „Kocioł zgazowujący drewno DEFRO HG”
 
Kategoria: EDUKACJA EKOLOGICZNA

Wyróżnienie dla:
 • Dress for Success Poland – Strój dla Sukcesu 
  40-097 Katowice, ul. 3 Maja 36 
  Nazwa przedsięwzięcia:  „Spotkania, warsztaty i publikacje ekologiczne skierowane do kobiet – beneficjentek i wolontariuszy Dress for Success Poland”
EKOLAURY dla:
 1. Urząd Miasta Bydgoszczy 
  85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1 
  Nazwa przedsięwzięcia: „Budowa Centrum Demonstracyjnego Odnawialnych Źródeł Energii przy Zespole Szkół Mechanicznych nr 2 w Bydgoszczy”
   
 2. Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A.
  ul. Modlińska 25c, 03-120 Warszawa 
  Nazwa przedsięwzięcia: Publiczne Kampanie Edukacyjne „W Trosce o Naturę”
   
Kategoria: ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

EKOLAUR dla:
 • Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa 
  40-168 Katowice, ul. Klonowa 35 c 
  Nazwa przedsięwzięcia : „Kompleksowa termomodernizacja, likwidacja płyt azbestowo-cementowych typu „acekol” z elewacji oraz modernizacja infrastruktury c.o. w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej”
   
Kategoria: OCHRONA PRZYRODY

Wyróżnienia dla:
 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zawadzkie 
  47-120 Zawadzkie, ul. Strzelecka 6 
  Nazwa przedsięwzięcia : „Budowa zbiornika retencyjnego Regolowiec w leśnictwie Haraszowskie”
   
 2. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Parczew 
  21-230 Sosnowica, Al. Kasztanowa 29 
  Nazwa przedsięwzięcia : „Tradycyjne bartnictwo w Lasach Parczewskich”
EKOLAUR dla:
 • Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu 
  87-100 Toruń, ul. Słowackiego 80 
  Nazwa przedsięwzięcia : „Restytucja jesiotra ostronosego”
   
Kategoria: GMINA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

EKOLAUR dla:
 • Gmina Gorzyce 
  44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15 
  Nazwa przedsięwzięcia : „Zielona i przyjazna Gmina Gorzyce”
   
Kategoria: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA

EKOLAURY dla:
 1. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
  40-844 Katowice, ul. Kossutha 6
  Nazwa przedsięwzięcia: „Działania na rzecz nowoczesnej ochrony środowiska – badania Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU) katalizatorem nowoczesnego zarządzania ochroną środowiska”.
   
 2. HALDEX S.A. 
  40-951 Katowice, Plac Grunwaldzki 8/10
  Nazwa przedsięwzięcia : „55 lat działalności Haldex S.A. na rzecz ochrony środowiska”.
   
 3. PTTK Zarząd Główny 
  00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11
  Nazwa przedsięwzięcia: „Całokształt działalności podejmowanej przez PTTK na rzecz ochrony środowiska”.
   
 4. Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. 
  40-205 Katowice, ul. Ścigały 14
  Nazwa przedsięwzięcia: „Proekologiczna działalność ZEC SA w ostatnich latach”.
« wróć do listy elementów