Aktualności

"EKOLAURY PIE" 2016 - zakończenie I etapu konkursu
 
  Zakończony został pierwszy etap jubileuszowej, XV-tej edycji Konkursu "EKOLAURY PIE 2016" organizowanego przez Polską Izbę Ekologii.

  Konkurs ma już swoja rangę i tradycję, na stałe wpisuje się w kalendarz wydarzeń mających na celu promowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wspiera rozwój innowacyjności w dziedzinie ochrony środowiska oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 
Serdecznie dziękujemy za nadesłane zgłoszenia!

W tegorocznej edycji konkursu "Ekolaury PIE 2016" Patronatu Honorowego udzielili:

Jan Szyszko – Minister ŚrodowiskaKrzysztof Tchórzewski – Minister Energii


Henryk Mercik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego

Patronaty medialne:


  EKOLAURY przyznawane będą w kategoriach:
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami
 • Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
 • Ekoprodukt, zielone technologie
 • Edukacja ekologiczna, ochrona przyrody
 • Energooszczędność, efektywność energetyczna
 • Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska
  We wrześniu br. Kapituła Konkursu wyłoni Laureatów XV edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2016”.

Kryteria i zasady oceny wniosków:
 • uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
 • wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
 • innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
 • uniwersalność,
 • strukturę finansowania przedsięwzięcia,
 • zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy),
 • udział w programach zarządzania środowiskiem,
 • edukację i współpracę ze społeczeństwem.
  Uroczysta Gala wręczenia nagród i wyróżnień odbędzie się 26 października 2016 r. w Kinoteatrze RIALTO w Katowicach.

« wróć do listy elementów