Aktualności

EKOLAURY PIE 2013 rozdane

          Znamy już wyniki Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2013”
         W dniu 21.10.2013 r., w Kinoteatrze „Rialto” w Katowicach odbyła się Gala z okazji rozstrzygnięcia Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2013”. Podczas uroczystości nagrodzonym wręczono statuetki, wyróżnienia oraz  dyplomy.
         Konkurs „Ekolaury PIE” ma na celu promocję i prezentację najefektywniejszych działań
i prac podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, a skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych  i samorządów, które uzyskały szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
       XII edycja Konkursu „Ekolaury PIE” odbyła się pod honorowym patronatem Marcina Korolca – Ministra Środowiska, Jerzego Wenderlicha – Wicemarszałka Sejmu RP, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej. Patronat medialny nad Konkursem sprawowali czołowe dzienniki, czasopisma ekologiczne i gospodarcze oraz radio i telewizja.
      W 2013 roku została zmieniona formuła Konkursu. Wprowadzono nowe kategorie. Dzięki podziałowi na 10 kategorii, Konkurs obejmował swym zasięgiem praktycznie wszystkie podmioty i instytucje
z terenu kraju, które aktywnie działają na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. Wyróżnianie oraz promowanie takich podmiotów staje się czynnikiem mobilizującym do troski i  dalszego inwestowania w ochronę środowiska.   
      W Konkursie oceniane były zarówno innowacyjne projekty dotyczące rozwiązań technicznych
i inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska, jak i przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej.
W organizowanym Konkursie wzięło udział 45 podmiotów z terenu całego kraju, jest to dobry sygnał świadczący o wzrastającej świadomości ekologicznej firm i społeczeństwa.

W tegorocznej edycji Kapituła przyznała 13 ekolaurów oraz 9 wyróżnień.

                           Poniżej prezentujemy listę Laureatów i wyróżnionych w XII edycji Konkursu:

                                             KATEGORIA : Gospodarka wodno-ściekowa
 
EKOLAUR :
Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu
34-300 Żywiec, ul. Ks.Pr.St.Słonki 22
Nazwa przedsięwzięcia : „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”
Wyróżnienia :
1. Gmina Sławno
26-332 Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31
Nazwa przedsięwzięcia : „Rozwój obszarów inwestycyjnych wokół Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Sławno, poprzez modernizację dróg dojazdowych oraz skanalizowanie terenów”.

2. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
25-701 Kielce, ul. Krakowska 64
Nazwa przedsięwzięcia : „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ściekow Sitkówka dla miasta Kielce”

              KATEGORIA : Ochrona powierzchni ziemi, gospodarka odpadami

EKOLAURY:
1. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
59-220 Legnica, ul. Nowodworska 60
Nazwa przedsięwzięcia : „System selektywnej zbiórki i odzysku odpadów biodegradowalnych odbieranych przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

2. MetalCo Sp. z o.o.
40-017 Katowice, ul. Graniczna 29
Nazwa przedsięwzięcia : „ Instalacja do wtórnego wytopu metali nieżelaznych lub ich stopów, w tym oczyszczania , odlewania lub przetwarzania metali z odzysku, funkcjonująca w Zakładzie Produkcyjnym MetalCo Sp, z o.o. zlokalizowanym przy ul. Chorzowskiej 117 w Świętochłowicach”
Wyróżnienie:
                                                     Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa                                                                                                       41-500 Chorzów, ul. Kopalniana 4a
Nazwa przedsięwzięcia : „Całkowite usunięcie szkodliwego azbestu z budynków mieszkalnych

    KATEGORIA : Ochrona powietrza

EKOLAURY:
1. Katowicki Holding Węglowy S.A.
40-022 Katowice, ul. Damrota 16-18
Nazwa przedsięwzięcia : „Modernizacja stacji odmetanowania – KWK „Mysłowice-Murcki”.
„Budowa powierzchniowej stacji odmetanowania przy szybie III KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”. „Zagospodarowanie metanu ujmowanego przez stację odmetanowania przy szybie V” – KWK Murcki –Staszic”

2. Zakład Budowy Kotłów BUD-KOT Mirosław Sliwa
63-300 Pleszew, ul. Polna 6
Nazwa przedsięwzięcia : „Niskoemisyjna, modułowa węglowa instalacja ogrzewania obiektów szklarniowych, wyposażona w innowacyjny system odpylania”
Wyróżnienie:
                                           Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze                                                                                                       00-075 Warszawa, ul. Senatorska 11                                
Nazwa przedsięwzięcia : „Zmniejszenie uciążliwości Schroniska PTTK na hali Szrenickiej dla środowiska Karkonoskiego Parku Narodowego”.

         KATEGORIA : Odnawialne źródła energii

EKOLAUR:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19
Nazwa przedsięwzięcia : „Montaż instalacji elektrowni solarnej w Rudzie Śląskiej na obiekcie GPW S.A. w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego”. „Montaż instalacji solarnej w 27 obiektach GPW S.A. na terenie Województwa Śląskiego”.
Wyróżnienie:
                                                    Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla                                                                                                       41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1                                                    
Nazwa przedsięwzięcia : „Instalacja zgazowania biomasy z generatorem gazu GazEla”

       KATEGORIA : Edukacja ekologiczna
 
EKOLAURY:
1. Nadleśnictwo Rudka
17-123 Rudka, ul. Olendzka 31
Nazwa przedsięwzięcia : „Edukacja i przygoda w lesie – na przykładzie Osrodka Edukacji Leśnej „Cyraneczka” w Nadleśnictwie Rudka”.

2. Stare Miasto-Park Sp. z o.o.
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk
Nazwa przedsięwzięcia :”Bądź Eko – bądź logiczny”
Wyróżnienia:
1. Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen.Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie
41-501 Chorzów, Al. Różana 2
Nazwa przedsięwzięcia : „Lekcje w terenie – zajęcia dydaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych”.

2. Animex Foods Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA z siedzibą w Morlinach
14-100 Ostróda, Morliny 15
Nazwa przedsięwzięcia : „Światowy Dzień Monitoringu Wód”.

          KATEGORIA : Energooszczędność, efektywność energetyczna

EKOLAUR:
AQUA S.A.
43-300 Bielsko-Biała, ul. 1.Maja 23
Nazwa przedsięwzięcia : „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez zabudowę wysokoobrotowych dmuchaw do napowietrzania ścieków na Oczyszczalni Ścieków AQUQA S.A. w Komorowicach”.
Wyróżnienie:
                                                           TAURON Wytwarzanie S.A.                                                                                                 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23                                    
Nazwa przedsięwzięcia : „ Układ regulacji i optymalizacji pracy w czasie rzeczywistym układów chłodzenia elektrowni kondensacyjnych i elektrociepłowni”.

      KATEGORIA : Ochrona przyrody

EKOLAUR:
                        Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
                                                        47-430 Rudy, ul. Rogera 1                                                                                                   Nazwa przedsięwzięcia : „Remont stawów rybnych , częściowe odmulenie dna i rowów spustowych, naprawa grobli, wymiana urządzeń hydrotechnicznych oraz budowa wysp w ramach odtworzenia prawidłowych stosunków wodnych w rezerwacie przyrody Łężczok”
Wyróżnienie:
                       Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Celestynów                                                                        05-430 Celestynów, ul. Obrońców Pokoju 58
Nazwa przedsięwzięcia : „Budowa malej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie przed nadmierną presją turystów”.
                                     
                 KATEGORIA : Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska

EKOLAURY:
1. REPTY Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka 
42-604 Tarnowskie Góry, ul. Śniadeckiego 1
Nazwa przedsięwzięcia: „Termomodernizacja obiektów Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „REPTY”.

2. Kompania Węglowa S.A.
                                                    40-039 Katowice, ul. Powstańców 30                                            
Nazwa przedsięwzięcia : ”10 lat  działalności Kompanii Węglowej S.A. na rzecz ochrony środowiska”

3. Nadleśnictwo Krynki z/s w Poczopku
16-113 Szudziałowo, Poczopek 6D
Nazwa przedsięwzięcia : „Życie jest dobre, Las jest dobry do życia”
 
     Podczas Gali wręczone zostały Odznaki Honorowe Ministra Środowiska „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Odznaki Honorowe za zasługi dla  województwa śląskiego”.

Po oficjalnych uroczystościach uczestnicy Gali obejrzeli spektakl Teatru KOREZ „Kolega Mela Gibsona”
w wykonaniu Mirosława Neinerta.

Galę prowadził  Mirosław Nainert  ( aktor teatralny i dubbingowy, reżyser, dyrektor Teatru Korez w Katowicach)

Cieszymy się, że działania proekologiczne są mocną stroną wielu firm, które w zmaganiach  konkursowych zostały docenione i  nagrodzone.

Materiał filmowy z uroczystości

List gratulacyjny Ministra Srodowisla
List gratulacyjny Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlicha
List gratulacyjny Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych
 
                                   
   
Galeria zdjęć z Gali w zakładce : EKOLAURY / OSTATNIA GALA

« wróć do listy elementów