Aktualności

27 lutego br. odbyło się szkolenie
W dniu 27 lutego 2013 roku, odbyło się szkolenie nt. „Nowe prawo geologiczne
i górnicze oraz problematyka związana z odpadami wydobywczymi”, organizowane przez Polską Izbę Ekologii.


Tematem przewodnim szkolenia były zmiany, jakie nastąpiły w zakresie wykorzystywania geologicznych zasobów środowiska w związku z wejściem w życie ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.
W trakcie szkolenia poruszana była także problematyka podstawowych rozwiązań przewidzianych nowym stanem prawnym, między innymi:
1. Sytuacja prawna złóż kopalin
2. Koncesje w prawie geologicznym i górniczym
3. Prawo do informacji geologicznej
4. Szczególne zasady postępowania w sprawach górniczych
5. Podstawowe zasady postępowania z odpadami wydobywczymi

Szkolenie  prowadził dr Grzegorz Dobrowolski – pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Prawa Górniczego i Ochrony Środowiska Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Każdy uczestnik otrzymał imienny certyfikat ukończenia szkolenia sygnowany przez PIE.
« wróć do listy elementów