Aktualności

13. Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® ONLINE


W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego na świecie  XIII edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2020 i INTARG EKO odbędzie się w tym roku w formie ONLINE.

Hasłem wydarzenia jest „Innowacje Motorem Gospodarki”. Ważną częścią Targów będzie INTARG® EKO, prezentujący nowatorskie pomysły i rozwiązania branży ekologicznej.

Przesłaniem i celem Wydarzenia jest prezentacja i promocja wynalazków oraz innowacji z zakresu ochrony środowiska, przemysłu, zdrowia i medycyny oraz życia codziennego. Są one opracowane przez jednostki naukowo-badawcze, firmy oraz twórców indywidualnych.

 
 
Ponadto założeniem Targów jest stworzenie obszaru dla międzynarodowej wymiany doświadczeń i kontaktów pomiędzy instytucjami wspierającymi wynalazczość oraz przedstawicielami nauki i biznesu. Wystawcami są  zarówno firmy innowacyjne jak i jednostki sfery nauki, start-upy oraz indywidualni wynalazcy z całego świata.
Z kolei zwiedzającymi: wszyscy zainteresowani innowacjami i wynalazkami zarówno dla celów biznesowych jak i poznawczych.

Jak co roku wiodącym tematem wydarzenia będzie także prezentacja i promocja ekologicznych produktów, technologii, rozwiązań i usług PROEKO przynoszących korzyści dla środowiska, zdrowia
i bezpieczeństwa.

W ramach INTARG® EKO, organizatorzy zapraszają do udziału w roli wystawców online oraz  partnerów jednostki działające w branży: Energetyki, Transportu, Rolnictwa, Leśnictwa, Wydobycia, Budownictwa, Architektury i Urbanistyki, Gospodarki surowcami, Gospodarki odpadami i recyklingu, Przemysłu ciężkiego, Metalurgii, IT, FMCG, Health&Beauty, Medycyny, Farmacji, Inżynierii medycznej i sanitarnej, Usług, Edukacji, Designu i innych.

Wydarzenie tegoroczne wspierane jest przez prestiżowe polskie i zagraniczne organizacje,
w tym przez Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej WIIPA oraz Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA i zgromadzi uczestników online z około 20 krajów świata.
Wśród nich również przedstawicieli najbardziej innowacyjnych państw na świecie.

W programie znajduje się m.in.:
  • Konkurs INTARG® (ocena wynalazków przez międzynarodowe jury online);
  • Giełda Wynalazków;
  • Ogłoszenie wyników konkursu INTARG®, Lider Innowacji
  • Młody Wynalazca.

 
Więcej informacji na: www.intarg.haller.pl

ORGANIZATOR:
Eurobusiness-Haller  we współpracy z Fundacją Haller Pro Inventio
ul. Obroki 133, 40-833 Katowice
Kontakt: Agnieszka Passia (Specjalista ds. marketingu)
e-mail: a.passia@haller.pl
tel.: +48 690 096 223 
 

« wróć do listy elementów